24.aprīlī Futbola klubs Valor veica Ropažu futbola laukuma sagatavošanas darbus pirms sezonas! Ievērojot visus drošības pasākumus un 2m distanci vienam no otra laukums tika nogrābts un attīrīts no lapām un zariem. Tālāk laukuma segumu izlīdzināja smagā tehnika, kas padarīja laukumu līdzenāku un neitralizēja mazos paugurus. Noslēgumā ar aeratora palīdzību tika sagatavots segums zālāja sēklas iesēšanai, kas arī veiksmīgi izdevās.

Paldies Ropažu Sporta Centram, FK VALOR audzēkņiem un mūsu atbalstītājiem, kas būtiski piedalījās laukuma labiekārtošanā un tehnikas sagādāšanā!

Ar nepacietību gaidām, kad varēsim sākt trenēties uz mūsu stadiona!